CỜ TỔ QUỐC

THỜI GIAN LÀ TẤT CẢ

LỊCH ÂM DƯƠNG

THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN

TỪ ĐIỂN

Tra Từ Điển Online

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > CÔNG KHAI >

  KQ THI KSCL HỌC KÌ 1, 2012-2013

      KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I        
      NĂM HỌC: 2012-2013        
      MÔN: TOÁN        
                                 
  Lớp Tổng ĐIỂM < 5 ĐIỂM TỪ 5,0 TRỞ LÊN
   Số HS Kém < 3,5 Yếu (3,5 ≤5) Tổng <5 TB( 5 đến ≤6,5) Khá(6,5 đến <8) Giỏi(8 đến 10) Tổng ≥5
  dự thi  SL TL%  SL TL%  SL TL%  SL TL%  SL TL%  SL TL%  SL TL%
  6A 39 2 5.1% 1 2.6% 3 7.7% 5 12.8% 10 25.6% 21 53.8% 36 92.3%
  6B 37 8 21.6% 8 21.6% 16 43.2% 11 29.7% 9 24.3% 1 2.7% 21 56.8%
  6C 38 15 39.5% 7 18.4% 22 57.9% 6 15.8% 5 13.2% 5 13.2% 16 42.1%
  6D 24 2 8.3% 1 4.2% 3 12.5% 6 25.0% 5 20.8% 10 41.7% 21 87.5%
  6E 21 11 52.4% 2 9.5% 13 61.9% 6 28.6% 1 4.8% 1 4.8% 8 38.1%
  TỔNG 159 38 23.9% 19 11.9% 57 35.8% 34 21.4% 30 18.9% 38 23.9% 102 64.2%
  7A 32 1 3.1% 4 12.5% 5 15.6% 14 43.8% 6 18.8% 7 21.9% 27 84.4%
  7B 31 2 6.5% 1 3.2% 3 9.7% 4 12.9% 10 32.3% 14 45.2% 28 90.3%
  7C 31 12 38.7% 1 3.2% 13 41.9% 8 25.8% 7 22.6% 3 9.7% 18 58.1%
  7D 22 2 9.1% 2 9.1% 4 18.2% 8 36.4% 7 31.8% 3 13.6% 18 81.8%
  7E 21 11 52.4% 5 23.8% 16 76.2% 3 14.3% 1 4.8% 1 4.8% 5 23.8%
  TỔNG 137 28 20.4% 13 9.5% 41 29.9% 37 27.0% 31 22.6% 28 20.4% 96 70.1%
  8A 28 6 21.4% 8 28.6% 14 50.0% 8 28.6% 4 14.3% 2 7.1% 14 50.0%
  8B 29 5 17.2% 5 17.2% 10 34.5% 3 10.3% 6 20.7% 10 34.5% 19 65.5%
  8C 29 0 0.0% 1 3.4% 1 3.4% 3 10.3% 7 24.1% 18 62.1% 28 96.6%
  8D 34 0 0.0% 3 8.8% 3 8.8% 2 5.9% 3 8.8% 26 76.5% 31 91.2%
  8E 29 9 31.0% 9 31.0% 18 62.1% 6 20.7% 4 13.8% 1 3.4% 11 37.9%
  TỔNG 149 20 13.4% 26 17.4% 46 30.9% 22 14.8% 24 16.1% 57 38.3% 103 69.1%
  9A 30 1 3.3% 7 23.3% 8 26.7% 4 13.3% 9 30.0% 9 30.0% 22 73.3%
  9B 26 9 34.6% 2 7.7% 11 42.3% 3 11.5% 10 38.5% 2 7.7% 15 57.7%
  9C 30 3 10.0% 1 3.3% 4 13.3% 7 23.3% 9 30.0% 10 33.3% 26 86.7%
  9D 25 16 64.0% 4 16.0% 20 80.0% 2 8.0% 2 8.0% 1 4.0% 5 20.0%
  9E 25 3 12.0% 3 12.0% 6 24.0% 5 20.0% 6 24.0% 8 32.0% 19 76.0%
  TỔNG 136 32 23.5% 17 12.5% 49 36.0% 21 15.4% 36 26.5% 30 22.1% 87 64.0%

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thị Thương @ 09:20 23/03/2013
  Số lượt xem: 579
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  LIÊN KẾT BÁO

  code liên kết để đọc báo online rất hay như sau: