CỜ TỔ QUỐC

THỜI GIAN LÀ TẤT CẢ

LỊCH ÂM DƯƠNG

THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN

TỪ ĐIỂN

Tra Từ Điển Online

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bai thu hoach nghi quyet 12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hồng Vinh
  Ngày gửi: 20h:49' 16-07-2016
  Dung lượng: 63.5 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI THU HOẠCH
  KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

  Họ và tên:………………………
  Đơn vị công tác:………………….

  Câu hỏi: Đồng chí hãy nêu những nội dung cơ bản (nhất là những điểm mới) của Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Để thực hiện được các nội dung đó, với chức năng, nhiệm vụ đang đảm nhiệm, đồng chí cần phải tập trung những giải pháp gì? Nhất là các giải pháp về xây dựng thành phố Hà tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020?

  (Bài thu hoạch viết tay trên giấy A4, dung lượng không quá 10 trang và nộp về đ/c Thảo trước ngày 28/7/2016)


  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN

  Câu hỏi 1: Đồng chí hãy nêu những nội dung cơ bản (nhất là những điểm mới) của Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Để thực hiện được các nội dung đó, với chức năng, nhiệm vụ đang đảm nhiệm, đồng chí cần phải tập trung những giải pháp gì?
  Trả lời:
  * Ý 1: Nêu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Văn kiện Đại hội XII của Đảng:
  - Những nội dung cơ bản: Có 15 nội dung:
  (1). Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016).
  (2). Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016 - 2020.
  (3). Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  (4). Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.
  (5) . Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực.
  (6). Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.
  (7). Phát triển văn hóa, xây dựng con người.
  (8). Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
  (9). Tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
  (10). Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
  (11). Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
  (12). Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
  (13). Phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.
  (14). Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.
  (15). Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
  - Những điểm mới cơ bản: Văn kiện có nhiều điểm mới, trong đó tập trung 9 nội dung mới như sau:
  Thứ nhất, điểm mới về chủ đề và kết cấu báo cáo, có 4 điểm mới:
  1. Về bối cảnh diễn ra Đại hội và nhiệm vụ Đại hội XII là: Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả thuận lợi, thời cơ đan xen khó khăn, thách thức gay gắt; “hình thành chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân...” ;
  2. Về chủ đề Đại hội XII (tiêu đề Báo cáo chính trị): "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"; Năm thành tố, trong đó hoàn thiện 4 thành tố, bổ sung 1 thành tố.
  3. Về phương châm Đại hội: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới” .
  4. Về kết cấu Báo cáo chính trị: được kết cấu thành 15 vấn đề.
  Thứ hai, Điểm mới trong đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới đó là: trong 5 năm (2011-2015) đạt được “những thành quả quan trọng”; trong 30 năm đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”, đồng thời xác định mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới. Văn kiện rút ra 5 bài học, mỗi bài học đều có nội dung mới, đặc biệt là bài học thứ tư
   
  Gửi ý kiến

  LIÊN KẾT BÁO

  code liên kết để đọc báo online rất hay như sau: