CỜ TỔ QUỐC

THỜI GIAN LÀ TẤT CẢ

LỊCH ÂM DƯƠNG

THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN

TỪ ĐIỂN

Tra Từ Điển Online

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Mẩu thông báo với phụ huynh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Hà
  Ngày gửi: 22h:58' 23-09-2013
  Dung lượng: 90.0 KB
  Số lượt tải: 1809
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT TP HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
  _____________________________ _____________________________
  THÔNG BÁO

  Kính gửi: Phụ huynh em : ................................................................. Lớp ....................
  Thứ ............ ngày ........... tháng ............. năm 2013, em .................................................. môn học : .............................. vi phạm : .....................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Vậy nhà trường viết giấy thông báo này gửi tới quý vị phụ huynh để quý vị được biết , kịp thời nhắc nhở và quản lý việc tự học của con em.
  Nhận được thông báo này, quý vị phụ huynh phải có ý kiến và gửi lại thông báo này cho nhà trường vào buổi học tiếp theo. Rất mong quý vị phụ huynh phối hợp giáo dục./.
  Đại Nài, ngày ..........tháng......năm 2013
  Ý KIẾN PHỤ HUYNH GIÁO VIÊN DẠY
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  PHÒNG GD-ĐT TP HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
  _____________________________ _____________________________
  THÔNG BÁO

  Kính gửi: Phụ huynh em : ....................................................................... Lớp ...............
  Thứ ............ ngày ........... tháng ............. năm 2013, em .................................................. môn học : .............................. vi phạm : .....................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Vậy nhà trường viết giấy thông báo này gửi tới quý vị phụ huynh để quý vị được biết , kịp thời nhắc nhở và quản lý việc tự học của con em.
  Nhận được thông báo này, quý vị phụ huynh phải có ý kiến và gửi lại thông báo này cho nhà trường vào buổi học tiếp theo. Rất mong quý vị phụ huynh phối hợp giáo dục./.
  Đại Nài, ngày ..........tháng......năm 2013
  Ý KIẾN PHỤ HUYNH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................

  PHÒNG GD-ĐT TP HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
  _____________________________ _____________________________

  THÔNG BÁO

  Kính gửi: Phụ huynh em : ................................................................. Lớp ....................
  Thứ ............ ngày ........... tháng ............. năm 2013, em ..................................................
  vi phạm : .....................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Vậy nhà trường viết giấy thông báo này gửi tới quý vị phụ huynh để quý vị được biết , kịp thời nhắc nhở và quản lý con em.
  Nhận được thông báo này, quý vị phụ huynh phải có ý kiến và gửi lại thông báo này cho nhà trường vào buổi học tiếp theo. Rất mong quý vị phụ huynh phối hợp giáo dục./.
  Đại Nài, ngày ..........tháng......năm 2013
  Ý KIẾN PHỤ HUYNH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................


  PHÒNG GD-ĐT TP HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
  _____________________________ _____________________________

  THÔNG BÁO

  Kính gửi: Phụ huynh em : ....................................................................... Lớp ...............
  Trong tuần học vừa qua, em .................................................. vi phạm : ..........................
  .....................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................
  Vậy nhà trường viết giấy thông báo này gửi tới quý vị phụ huynh để quý vị được biết , kịp thời nhắc nhở và quản lý con em.
  Nhận được thông báo này, quý vị phụ huynh phải có ý kiến và gửi lại thông báo này cho nhà trường vào buổi học tiếp theo. Rất mong quý vị phụ huynh phối hợp giáo dục./.
  Đại Nài, ngày ..........tháng......năm 2013
  Ý KIẾN PHỤ HUYNH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................

   
  Gửi ý kiến

  LIÊN KẾT BÁO

  code liên kết để đọc báo online rất hay như sau: