CỜ TỔ QUỐC

THỜI GIAN LÀ TẤT CẢ

LỊCH ÂM DƯƠNG

THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN

TỪ ĐIỂN

Tra Từ Điển Online

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • PHẦN MỀM PASCAL

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Xoan (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:42' 11-03-2014
  Dung lượng: 32.2 MB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  Inzwischen wisst ihr ja alle von dem Bug in der Unit Crt, der auf sehr
  schnellen Computern (PPro 200Mhz+) einen Runtime-Error 200 ausl”st.
  Der Fehler liegt im Startupcode von Delay(), bei einer Division wird das
  Ergebnis zu groá und passt nicht mehr in das Zielregister.

  Ich habe jetzt in den letzten Tagen einen Bugfix geschrieben, der alle mit
  Pascal kompilierte EXE-Dateien patchen kann, darunter auch *Crosspoint*.
  Dieses Verfahren funktioniert auch bei Programmen fr den Protected Mode.

  Um Programme zu fixen, die im Quelltext vorliegen, kann man auch andere
  Verfahren, insbesondere das Ersetzen von Delay(), anwenden.

  Dadurch l„uft Delay auf allen langsamen Maschinen weiterhin korrekt,
  ebenso wie auf Maschinen mit 200Mhz. Wenn es dann bald noch schnellere
  Prozessoren gibt, wartet Delay() auf diesen dann aber etwas zu wenig, aber
  abstrzen wird diese Stelle auf keinen Fall mehr.

  Hier jetzt die Erkl„rung:

  >530B:0087 E83C02 call 02C6
  >530B:008A F7D0 not ax
  >530B:008C F7D2 not dx
  >530B:008E B93700 mov cx,0037
  >530B:0091 F7F1 div cx
  ^^^^^^^^^
  >530B:0093 A35C00 mov [005C],ax

  Diese Division an der Stelle CS:0091 bzw. CS:0099 verursacht eine
  Exception #0 und damit einen Runtime-Error 200.
  Die erste Prozedur (hier bei CS:0087) ermittelt, wie weit die CPU einen
  Z„hler in ca. 55ms herunterz„hlen kann. Durch die beiden folgenden NOT-
  Befehle wird der Wert negiert und dann durch 55 geteilt. (37h=55d)
  Dieser Wert, der dann in einer Variablen (hier [005C]) gespeichert wird,
  wird sp„ter in Delay() verwendet, um 1ms zu warten.

  Ich habe die Stelle so abge„ndert:

  > cs:007E E88501 call ....
  > cs:0081 F7D0 not ax
  > cs:0083 F7D2 not dx
  > cs:0085 B93700 mov cx,0037
  > cs:0088 3BD1 cmp dx,cx
  > cs:008A 7205 jb 0091
  > cs:008C B8FFFF mov ax,FFFF
  > cs:008F EB02 jmp 0093
  > cs:0091 F7F1 div cx
  > cs:0093 A35C00 mov [005C],ax

  Dadurch wird verhindert, dass das Ergebnis sp„ter gr”áer als ein Word
  wird. Natrlich musste ich dazu einige Befehle einfgen. Um den Code nicht
  komplett verschieben zu mssen, habe ich einige Nachl„ssigkeiten der
  Programmierer von BP/TP ausgenutzt, um vorher einige Bytes einzusparen,
  z.B.:

  vorher:

  > cs:0062 33C0 xor ax,ax
  > cs:0064 A25100 mov [0051],al
  > cs:0067 A26100 mov [0061],al
  > cs:006A A26200 mov [0062],al
  > cs:006D 40 inc ax
  > cs:006E A25000 mov [0050],al

  nachher:

  > cs:0062 33C0 xor ax,ax
  > cs:0064 A36100 mov [0061],ax
  > cs:0067 40 inc ax
  > cs:0068 A35000 mov [0050],ax


  Das Programm (TPPATCH.EXE) berprft die zu patchende Datei genau, damit
  nicht eine EXE-Datei "zu Tode gepatcht wird". Die Positionen der Variablen
  werden automatisch gescannt, daher sollte der Patch mit allen Versionen
  von TP7/BP7 arbeiten. Ich habe es nicht mit TP6 getestet (das habe ich
  nicht). Es w„re m”glich, das es auch dessen Dateien patchen kann.
  -> Jedes Feedback ber dieses Programm ist natrlich willkommen.

  Das ganze ist natrlich nur notwendig, wenn auch die Unit CRT eingebunden
  wurde.

  Man kann durchaus per Batchdatei alle Dateien auf der Festplatte versuchen
  zu patchen, denn es TPPATCH fhrt zuerst eine ganze Reihe von Tests durch,
  es wird also keiner anderen Datei ein Haar gekrmmt.

  Gepackte EXE-Dateien mssen vor dem Patchen entpackt werden,
  z.B. mit UNP (ftp://garbo.uwasa.fi/pc/execomp/unp411.zip).

  Ich bernehme natrlich keine Verantwortung fr alles, was man damit
  anstellen kann. Vor dem Patchen von fremden Programmen sollte man einen
  Blick in die LICENSE.DOC etc. werfen.

  Andreas Bauer
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  LIÊN KẾT BÁO

  code liên kết để đọc báo online rất hay như sau: