CỜ TỔ QUỐC

THỜI GIAN LÀ TẤT CẢ

LỊCH ÂM DƯƠNG

THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN

TỪ ĐIỂN

Tra Từ Điển Online

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TAI LIEU ON THI KSCL GV

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Xoan (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:10' 28-12-2012
  Dung lượng: 246.7 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người

  TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số : 442 /NQ-.CĐN Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007


  QUYẾT
  CỦA BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
  Về việc phát động cuộc vận động
  “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

  Trong ba năm qua, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 15/6/2004 của ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, Công đoàn Giáo dục các cấp đã phối hợp với chính quyền đồng cấp có nhiều hoạt động trên các mặt tuyên truyền, vận động, khảo sát đánh giá thực trạng, ra soát, sắp xếp, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại, góp phần tích cực cùng toàn ngành, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cả về phẩm chất và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Đại bộ phận nhà giáo và cán bộ quản lý trong ngành đều tận tụy, tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức và lối sống mẫu mực, có ý thức phấn đấu và rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và quản lý giáo dục.
  Tuy nhiên, trong thời gian qua, một bộ phận nhỏ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có những biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, việc tự học, tự nghiên cứu còn hạn chế, chậm đổi mới phương pháp giảng dạy. Cá biệt có một số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học, vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Những vi phạm này làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, làm tổn hại đến danh dự nhà giáo, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và còn gây ảnh hưởng xấu trong việc giáo dục nhân cách thế hệ trẻ. Do vậy từ năm học 2007-2008 và những năm tiếp theo, việc tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp, lối sống và phong cách mô phạm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong sạch vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết.
  Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 06 – CT/TƯ, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg, ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, cùng với sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng, Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân về việc tiếp tục vận dụng, cụ thể hóa các Chỉ thị trên, cũng như nội dung cuộc vận động “Hai không” cho sát hợp với đặc điểm của ngành trong từng năm học, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam quyết định phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của ngành kể từ năm học 2007-2008.
  I. MỤC ĐÍCH
  Làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động trong ngành nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của mỗi thầy, cô giáo trong hoạt động giáo dục-đào tạo. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục-đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đạo hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  II YÊU CẦU TRIỂN KHAI
  - Tổ chức triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành phong trào sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động ở các trường học và cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
  - Cuộc vận động này phải gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành,
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  LIÊN KẾT BÁO

  code liên kết để đọc báo online rất hay như sau: