CỜ TỔ QUỐC

THỜI GIAN LÀ TẤT CẢ

LỊCH ÂM DƯƠNG

THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN

TỪ ĐIỂN

Tra Từ Điển Online

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • thời khóa biểu cơ sở 2 lần 3 thực hiện từ 05/10/2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Thị Mĩ Lê
  Ngày gửi: 14h:40' 02-10-2015
  Dung lượng: 15.4 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TP HÀ TĨNH THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 NĂM HỌC 2015- 2016(Áp dụng từ 05/10/2015)
  TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI

  THỨ TIẾT 6E 7E 7G 8D 8E 9D 9E
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 2 Anh Thủy Văn Duyên Duyên Anh Nhung Hóa Hòa Văn Tâm Tâm Toán Lê Lê Văn Duyến Duyến
  3 Văn Hằng Anh Nhung Văn Duyên Duyên Toán Quế Hóa Hòa Văn Duyến Duyến Toán Lê Lê
  4 Sử Hằng Toán Quế Điạ Vinh Văn Tâm Tâm Sinh Hà Hòa Anh Thủy Điạ Duyên
  5 Toán Lê Lê Điạ Vinh Toán Quế Sinh Hà Hòa Anh Nhung Điạ Duyên Anh Thủy
  1 Toán Lê Lê Văn Duyên Duyên Anh Nhung Lý Luân TD Minh CN Dũng Hoá Lâm
  2 Sinh Hà Lâm Sinh Hà Hòa Văn Duyên Duyên Anh Nhung Văn Tâm Tâm Toán Lê Lê TD Minh
  3 3 Điạ Duyên Tin Luân Sinh Hà Hòa Văn Tâm Tâm CN Dũng Hoá Lê Toán Lê Lê
  4 CN Hòa Anh Nhung Sử Vinh Sử Hằng Lý Luân TD Minh CN Dũng
  5 Sử Vinh Tin Luân CN Dũng Sử Hằng Tự chọn Tự chọn
  1 Anh Thủy Sinh Hà Hòa CD Vinh TD Minh Sử Hằng Nhạc Tuấn Tuấn Văn Duyến
  2 Nhạc Tuấn Tuấn CD Vinh Sinh Hà Hòa Toán Quế Văn Tâm Tâm Văn Duyến TD Minh
  4 3 Văn Hằng Toán Quế Lí Thơm Nhạc Tuấn Tuấn Văn Tâm Tâm TD Minh Anh Thủy
  4 TD Minh Lí Thơm Điạ Vinh Sử Hằng Hóa Hòa Anh Thủy Sinh Hạnh Hạnh
  5 Lí Thơm Điạ Vinh Toán Quế Hóa Hòa Toán Xoan Sinh Hạnh Hạnh Nhạc Tuấn Tuấn
  1 TD Minh Văn Duyên Duyên Sử Vinh Anh Nhung Điạ Hằng Toán Lê Lê Văn Duyến
  2 Sinh Hà Lâm Văn Duyên Duyên Tin Luân Toán Quế Anh Nhung Văn Duyến Toán Lê Lê
  5 3 Văn Hằng Tin Luân TD Thủy TD Minh Toán Xoan Lý Quế Hoá Lâm
  4 Văn Hằng TD Thủy Anh Nhung Tin Luân TD Minh Hoá Lê Lý Quế
  5 Điạ Hằng Tin Luân Tự chọn Tự chọn
  1 CN Hòa Toán Quế TD Thủy Anh Nhung MT Thảo Điạ Duyên Toán Lê Lê
  2 CD Vinh Anh Nhung Văn Duyên Duyên MT Thảo Sinh Hà Hòa Toán Lê Lê Văn Duyến Duyến
  6 3 Toán Lê Lê TD Thủy Văn Duyên Duyên Toán Quế CD Vinh MT Thảo Văn Duyến Duyến
  4 Anh Thủy MT Thảo Toán Quế Sinh Hà Hòa Toán Xoan Sinh Hạnh Hạnh Sử Tâm
  5 CD Vinh Toán Xoan Sử Tâm Sinh Hạnh Hạnh
  1 Tin Luân Sử Vinh Toán Quế Văn Tâm Tâm Nhạc Tuấn Tuấn Văn Duyến Duyến MT Thảo
  7 2 Tin Luân Toán Quế MT Thảo Văn Tâm Tâm Anh Nhung Văn Duyến Duyến Điạ Duyên
  3 Toán Lê Lê CN Hòa Nhạc Tuấn Tuấn Tin Luân CN Dũng CD Vinh Lý Quế
  4 MT Thảo Nhạc Tuấn Tuấn CN Hòa CN Dũng Tin Luân Lý Quế CD Vinh
  5 Shoạt Thủy S.hoạt Duyên Shọat Nhung Shọat Duyên Tâm Shoạt Dung Hằng S.họat Duyến Lê S.họat Duyến Duyến

  "LƯU Ý: HĐNGLL học tiết 1,2,3 buổi chiều thứ 7 tuần thứ nhất, HNDN học vào chiều thứ 7 tuần thứ 3"

   
  Gửi ý kiến

  LIÊN KẾT BÁO

  code liên kết để đọc báo online rất hay như sau: