CỜ TỔ QUỐC

THỜI GIAN LÀ TẤT CẢ

LỊCH ÂM DƯƠNG

THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN

TỪ ĐIỂN

Tra Từ Điển Online

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Luân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 53 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Mai Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Vinh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Phương Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Hoà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn THanh Thuỷ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Hùng Cường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 61 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Minh Dung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 119 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Dung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn THanh Minh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Hữu Hùng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Văn Dũng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trịnh Thị Mĩ Lê
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 2012 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Duyến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 136 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
  Điểm số 145 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Mận
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thị Nhung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 113 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đinh Thị Thơm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đại Nài
  Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 95 (xem chi tiết)

  LIÊN KẾT BÁO

  code liên kết để đọc báo online rất hay như sau: